Avelsplan för Samojedhund

Detta är det vi strävar efter i vår uppfödning av Samojedhundar. Vi har en långsiktig plan för att få fram och bevara ursprungstypen av Samojedhunden. Har du funderingar, hör gärna av dig!

mitt mål

Få fram och bevara urtypiska Samojedhundar som är friska och sunda. Jag vill både bevara och få fram mer av de polara egenskaperna hos Samojedhunden (läs mer i RAS på samojed.sphk.se). Exempelvis få fram korrekt byggda hundar med korrekt päls enligt de polara egenskaperna. Vi vill också få fram och bevara ett aktivt och vänligt temperament hos rasen.

Huvudmålet är hämtat direkt från SPHK: s stadgar och RAS:

* § 1 Mål  
Främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar. Att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl.a. draghundar.
*  Samojeden skall vara ett naturligt val för den friluftsälskande valpköparen.

Kraven för godkänd avelshund
Kraven för godkänd avelshund enligt SKK’s samt Sphk’s stadgar:
- Höftledsröntgad (HD) med godkänd resultat (A eller B) för avel, d.v.s. fri röngad.
– Ögonlyst med godkänt resultat (Ua).
– Tiken får ej vara yngre än 24 månader vid parningstillfället.

Våra egna krav på de hundar vi använder i avel ska vara dessa:

- Uppfylla kraven för rastypiskt utseende. (Se mer under RAS på samojed.sphk.se)
- Uppfylla kraven för god mental hälsa på avelsdjuren.
– Avelsdjuren ska vara friska och ska inte ha haft kroniska och/eller kraftiga problem med hälsan. Hudproblem samt mag- och tarmsjukdomar samt känslighet är prioritet. Vid parningstillfälle ska även föräldradjuren vara vid god hälsa.
– Avelsdjuren ska uppfylla våra krav för ursprungstypiskt utseende samt fysik. Det innebär alltså att avelsdjuren ska vara lämpade för arbete och höga belastningar i olika typer av miljöer inom t.ex. drag. För tung kropp, korta ben (dvs. lågställdhet) eller felaktig päls anses vara ett fel.
– Endast avla på individer som genomgått arbetande uppgifter som är lämpade för rasen, i minst 2 säsonger, för att avgöra om hunden har en tillräckligt god fysisk hållbarhet samt att kunna utvärdera de psykiska egenskaperna för de lämpade arbetsuppgifterna. Lämpade arbetsuppgifter för en Samojedhund är bland annat dragträning.
– Ta i beaktning att genom aveln välja en kombination i parningen där låg inavelsgrad erhålls samt hålla kontroll på HD statistik inom släktskapet.
– Ha målsättning med aveln för god avelsbas för framtiden och endast avla på individer med ”något att föra vidare i generation”.
– Utställd minst 2 gånger med godkänt resultat.
- Vid parning ska båda tikrn vara som lägst 24 månader. 

Åtgärder:
1. Vi avlar endast på individer som går igenom de krav vi har på s.k. godkänd avelshund. Både enligt SKK’s stadgar, SPHK’s rekommendationer och även våra egna krav.
Vi ska som målsättning ha en långsiktig plan för vår avel där det även innefattar att använda oss av nytt avelsmaterial för framtida generationer. Detta kommer innebära att använda oss av t.ex. importer samt hundar som ej är för kraftigt använda i avel. Tyvärr är detta svårt i nutida läge men det är en målsättning vi kommer att sträva efter.

2. Eftersom att avelsarbetet består i generationsavel i flera led kommer vi att välja avelsdjur som har egenskaper vi vill få fram. Avelsarbete består INTE i att endast välja perfekta avelsdjur utan att i generationer få fram bra djur. I vissa generationer avlar vi eventuellt på fysiska egenskaper mer än psykiska medan i andra väljer vi tvärt om. Dock kommer vi alltid att se till att alla djuren uppfyller våra krav på godkänd avelshund.

RAS:
Läs gärna igenom RAS för Samojedhunden på samojed.sphk.se.
Vid vidare frågor och funderingar etc. kan ni gärna kontakta oss.

Ovanstående avelsplan är skrivet av Eliza Kirgios på Kennel Blåtassen.