Samojedhunden idag

Och i framtiden...

Det råder mycket delade meningar om vad Samojedhunden är för typ av hund. Vissa vill påstå att rasen är en vallare medan andra fastställer att det är en draghund. Oavsett vilket är Samojeden en aktiv hund som kräver en god fysik och ett lämpligt temperament. Tyvärr anser vi att rasen har många hinder i sin väg för att bevaras som en aktiv hund, bland annat hur man bedömer dem på utställningar.

Utseendet - Samojedens största fiende

Vi kan ju alla hålla med om att Samojeden är en vacker och tilltalande hund med sin vita päls, sitt uttrycksfulla och glada ansikte och stålta hållning. Men många luras nog av det vackra hos hunden och förstår inte riktigt hundens behov och vad den kräver. Detta kan innebära många gånger att ägaren får problem med sin hund eller att hunden mår dåligt då den inte får sina behov tillfredställda.

Att avla på en vacker hundras

Allt för många gånger har vi fått höra att någon vill ha en Samojed för att den är så vacker. I ett avelsarbete räcker det tyvärr inte till att välja vackra hundar i sin avel. Utställningsbedömningar i all ära men tyvärr är dessa ofta långt ifrån verkligheten när man talar om en arbetande ras så som Samojeden. Detta innebär att vi som uppfödare måste alltid se till alla egenskaperna hos en hund för att kunna välja goda individer hos en ras. Detta är naturligtvis ännu viktigare hos en ras som lätt kan falla offer för att massavlas för dess utseende.

Bruksegenskaperna

Bruksegenskaper är egenskaper som nyttjar hunden för att kunna utföra det arbete den är född till. Det är både fysiska och mentala egenskaper så som dragviljan eller att vara fysiskt kapabel att kunna springa i snö.

Något man måste dock förstå är att Samojeden är inte såpass hårt avlad att alla hundar föds med exakt samma eller lika egenskaper så som tex en Retriever. Samojederna kan ofta vara olika i psyke och arbeta för olika motivationer. Det innebär att vissa Samojeder är mer benägna till att intressera sig för vilt medan andra kanske springer för att det är roligt att springa samtidigt som andra kanske är mer intresserade av någon form av belöning. Detta ser jag som mycket positivt samtidigt som att det kan vara svårt att veta generellt hur en valp kommer att bli. Men jämför man Samojeder eller Polarhundar mot andra raser utanför dess rasgrupp är endå typen ganska lika. Däremot kan man inte jämställa alla Samojeder mot varandra utan titta på individens arbetsegenskaper och vad de medför. Detta kan vara mycket svårt för en som inte har kunskaper eller erfaranheten. Därför kan det ibland vara klokt att kontakta en kunnig inom området om man vill ha svar på dessa frågor om just sin hund.

De fysiska bruksegenskaperna

De fysiska bruksegenskaperna är precis lika viktiga som de metala egenskaperna. En aktiv och arbetande hund ska inte hindras av att kunna utföra sitt arbete på grund av fysiska hinder. Tittar man mot de andra draghundraserna så som Grönlandshund eller Siberian Husky och läser om deras användningsområde ser man direkt en skillnad i utseendet hos dessa hundar. Grönlandshunden är en hund som ska gå långt och vara stark, alltså är det en uthållig och ganska stor hund med kraftig benstomme. Medan Siberian Huskyn är en snabbare och lättare variant som ska visserligen (beroende på vad man valt att sattsa på) ska kunna springa långt men inte alls med liknande laster eller tyngder.

Samojeden är ett mellanting mellan dessa två rasen trotts att man inte alls borde jämställa dem. Samojeden ska kunna springa långa sträckor, i lagom hastighet och med tung last i stora spann. För att kunna klara ett sådant arbete ska Samojeden alltså vara fysiskt byggd för ett sådant jobb. Förutom de polara egenskaperna i päls osv bör alltså Samojeden hållas medelstor och stabil samtidigt som att allt från rätt pälskvalité till bra tassar spela in. Har en Samojed för lång päls eller för lite täckhår går det ut över hundens välmående, även när den inte arbetar hårt, och det bör man ta i hänsyn i sitt avelsarbete.

Bevarande av rasen i framtiden

Det vi arbetar med hos rasen är just bevarande av en arbetande ras. Däremot räcker inte det att några enstaka uppfödare jobbar för detta utan vi hoppas att fler rasintresserade vill ta tag i frågan för dess framtid. Om ingen vill ta i frågan finns tyvärr risken att Samojeden som arbetande ras och typ tyvärr inte längre finns kvar inom 20-30 år.