Valptest

Vårt valptest är utvecklat av oss för att ge en rättvis bild av valparnas personligheter och personlighetsdrag för att kunna, på bästa sätt, välja ut rätt valp till rätt köpare. Testet görs tidigast vid 7 veckors ålder och varje kull bedöms för sig vilket innebär att man testar och jämför valparna i kullen mer än jämföra kullarna mot varandra. Efter genomfört test väljer vi ut valparna till valpköparna i samråd med valpköparna. 2021 börjar vi bjuda in valpköparna till testet samt sänder live på facebook för dom som vill se testet. Testet är utvecklat för att vara enkelt och kunna utföras under en kort tid och anpassat till rasen utefter våra kunskaper och erfarenheter.

Syftet med valptesterna är att kunna beskriva de olika individernas personligheter genom enkla tester som speglar situationer som valpen kommer att stöta på i vardagen. De individuella beskrivningarna sätts på en skala mellan 1-10 på ett antal olika tester eller kontroller samt enklare beskrivning.

Varje individuellt test räknas ta mellan 10-15 min och inga pauser sker mellan de olika momenten utan ska flyta ihop med varandra.
Individuella testerna består av:

1.       Reaktion på nytt ställe där testledarna och övriga är passiva. Valpen får 2 minuter att observera sin omgivning utan inblandande av någon. Vi tar ingen social kontakt med valpen utan observerar endast vad valpen gör.
 
2.       Socialt intresse – testledarna börjar glatt att prata med varandra. Valpen observeras. Efter 2 minuter avbryter man och kollar bland annat nyfikenhet och socialt intresse – testpersonerna börjar att prata och locka på valpen med glad röst.
 
3.       Lekintresse – Testpersonerna kastar en mjuk leksak mellan sig och ”fladdrar” leksaken och drar den längst golvet. Valpens intresse observeras samt vad valpen gör när leksaken försvinner.
Samarbete lek – Valpen får efter en stunds lek ”vinna” leksaken, vad gör valpen?
Lek byta aktivitet – en boll åker över golvet. Är valpen nyfiken eller vad gör valpen?
 
4.       Födointresse – byt leksaken mot ett godis, hur stort intresse hade godiset?
Leta godis – man kastar ut godisar, verkar valpen intresserad? Kasta ut godisar och samtidigt pratar med valpen, vad gör valpen?
Locka med godis mellan testpersonerna som inkallning.


5.       Följsamhet – följer valpen efter testpersonerna och försöker ta kontakt?
Testpersonerna rör på sig i området och vi ser hur valpen beter sig.
 
6.       Hantering – för valpen, okända, personer hanterar valpen på ett bord. Tar upp valpen, håller ett fast tag (mjukt), tar på tassar och kollar i munnen.  2-3 olika personer kollar på valpen och vi ser reaktionen hos valpen.
 

Är du intresserad av att veta mer om testet så är du välkommen att skicka mail till oss med din fråga på blatassen@gmail.com