Valpkurser

VALPKURS - Valputvecklingskurs

En unik kurs där vi jobbar med valparnas utveckling i 3 steg.
Steg 1. Vardagsfostran och berikning i vardagen.
Steg 2. Kontakt och relationsbyggnad genom lek.
Steg 3. Miljöanpassning och miljöträning.

Vid varje tillfälle kommer vi att gå igenom både teori och praktik. Varje tillfälle är ca 75 min inkl teori, praktiskt och pauser. Valparna kommer inte att förväntas orka hela tiden utan vi låter dem vila medan vi pratar och diskuterar.

Anmälan görs via mail och man bokar sin plats när man betalar in avgiften via swish.